Yurtdışı Sempozyum

Sempozyumlar, belirli bir uzmanlık gerektiren alanda katılanları bilgilendirmek amacı ile yapılan, konuşmacıların konunun açıklamasını birbirleri ile etkileşim halinde tartışarak sundukları programlardır. Sempozyumlarda amaç belirlenen konuda izleyenleri çeşitli farklı görüş ve sorularla bilgilendirilmesidir. Yurtdışı sempozyum ise konuşmacıların ve katılımcıların yani görüş bildiren uzmanların çeşitli ülkelerden sağlandığı bilimsel toplantılara denmektedir. Sempozyumlarda seçilen konular genellikle akademik veya bilimsel nitelikte konulardan oluşmaktadır. Bu tarz toplantılarda belirlenen konu üzerinde katılımcılar görüşlerini kendilerine ayrılan süreler içinde karşı tarafa açıklarlar.  Konunun birkaç uzman kişi tarafından ele alınmasının nedeni konu hakkında farklı görüş açılarıyla geniş kapsamlı bilgi edinebilmenin yolunun açılmasıdır. Burada amaç karşıt fikirlerin tartışma ortamı yaratarak tartışma ortamı yaratmak değil farklı görüşlerin konu hakkında sağlayacağı geniş bakış açısı ile konuya derinlik kazandırılmasıdır.

Yurtdışı Sempozyumların Avantajları

Yurtdışı sempozyum düzenlemenin avantajları arasında farklı kültürlerden olan uzman görüşlerin konulara sağlayacağı farklı bakış açılarından yararlanmak en büyük faydalardan biridir. Özellikle akademik ve tıp anlamında bu tarz sempozyumlarda bir araya gelen uzmanlar yaşadıkları deneyim ve konu hakkında ki uzmanlık gerektiren bilgilerini paylaşarak zengin içeriklerin oluşumunu sağlamaktadırlar. Bunun dışında düzenlenen bu sempozyumlar geniş çevreler tarafından takip edildiğinden düzenlendiği bölgenin tanıtımında da önemli yer teşkil eden etkinliklerden olmaktadır. Hem bölgenin tanıtılması hem de bu bölgede bulunan işletmelerin gelir elde etmesi bakımından yurtdışı sempozyumların önemi her geçen sene daha çok artmaktadır.

Uluslararası sempozyumlar düzenlemek amacıyla ülkemiz çok uygun bir lokasyona sahip olup gerek birçok ülkeye yakın olması gerekse tatil olanaklarının fazla olması sebebiyle tercih edilen ülkeler arasında yer almaktadır.

Yurtdışı sempozyumlar için ise Balkan ülkeleri kısa uçuş süreleri , Türk toplumu ile tarihi bağları ve uygun fiyatları ile ön plana çıkmaktadırlar.

Emitour planlanan yurtdışı sempozyum organizasyonlarınız için kaliteli servis ağı sağlamaktadır. Kurumsal yapımız ve geniş filo çeşitliliğimiz ile organizasyonların büyüklüğüne göre uygun hizmet sağlamaktayız.